Jdi na obsah Jdi na menu
 


Havran polní Hnízdění – havran hnízdí v koloních na stromech v otevřené krajině, a také v parcích. Potrava – živí se hmyzem, drobnými obratlovci, ovocem či semeny. Skřivan polní Hnízdění - běžně hnízdí v kulturních stepích, polích a loukách, vzácně i na horských svazích. Hnízdí v dubnu až červenci dvakrát ročně. Potrava - semena, zelené části rostlin a hmyz. Křepelka polní Hnízdění - žije skrytě v oraništích a na lukách. Většinou je prozradí pouze hlas. Potrava - semena různých plevelů, listy rostlin a v létě i hmyz. Skřivan lesní Hnízdění - hnízdí v řídkých klidných porostech, na vřesovištích, v zimě se vyskytuje i na polích. Hnízdí v dubnu až červnu dvakrát ročně. Hnízdo je důlek v zemi vystlaný kořínky, stébly a mechem. Potrava - hmyz a semena. Káně lesní Hnízdění - běžně v lesích i v otevřené polní krajině. Hnízdí v březnu až květnu jednou ročně. Hnízdo je umístěno na stromech. Potrava - převážně drobní hlodavci, loví v otevřené krajině za pomalého letu nebo číhá na stromech. Rehek zahradní Hnízdění - hnízdí v krajině s řídkým stromovím, v parcích i lesích, v zahradách a sadech v květnu až červenci dvakrát ročně.Hnízdo je vystavěné ze suchých stébel, kořínků a mechu, vystlané je peřím a srstí a umístěno v dutinách. Potrava - hmyz a bobule. Pěnkava obecná Hnízdění - hojně hnízdí v lesích a zahradách. Hnízdí během dubna až června dvakrát ročně. Hnízdo je miska spletená z vláken, stébel, mechů a lišejníků umístěná v korunách stromů nebo i ve křoví. Potrava - semena a hmyz. Kulík říční Hnízdění - často hnízdí na větších říčních písčinách nebo písčitých březích řek a rybníků. Hnízdí v květnu až červenci někdy i dvakrát ročně. Potrava - hmyz, pavouci a červi. Konipas luční Hnízdění - hnízdí v nižších polohách na mokřadních loukách a v blízkosti vodních ploch. Hnízdí v květnu až červenci jednou ročně. Potrava - Hmyz. Kavka obecná Hnízdění - hnízdí v dubnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je v dutinách stromů, ve škvírách skal a zdí i na domech. Potrava - Různí brouci a jiný hmyz v mimohnízdním období obiloviny, semena apod. Zaletuje však např. i na zrající třešně, vyhledává na zem spadlé ovoce a nevyhýbá se ani smetištím a skládkám odpadků.Kavka je všežravec.